ഹി ജാബിൽ കാണുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ കണ്ണുകളിലും നിന്നെപ്പോലെത്തന്നെയുള്ള നീലനക്ഷത്രങ്ങൾ ജ്വലിക്കുന്നു. (കറുത്ത മുഖപടങ്ങളിൽ കരുത്തും വിമ...

മഹാമാരിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ thumbnail
കവിത

മഹാമാരിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ വായിക്കാം

13 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

റജബ്

�s

റജബിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം ശഅബാനില്‍ നട്ടുനനയ്ക്കണം റമളാനില്‍ കൊയ്തെടുക്കണം. നരകവിമോചനമാണ് റജബിന്‍റെ അവതാര ലക്ഷ്യം സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രവേശനമാ...

റജബ് thumbnail

നിദാനം

�s

ഇല്ലായ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. ഉണ്ടാവുക എന്ന സങ്കൽപ്പം തന്നെ അങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉണ്ടാവലിനൊപ്പം ഇല്ലായ്മയും ഉണ്ടായതിനാൽ ശ...

നിദാനം thumbnail

രാമന്

�s

ആയും ഈയും പഠിച്ച കാലം രാമാ, ഞാനും നീയും പായും തലയിണയും. എന്തെല്ലാം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ? എത്രയെത്ര ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങൾ! നിനക്കറിയാം എന്...

രാമന് thumbnail

കോമാളി

�s

കാ ലമേ നീയെന്റെ മുഖം വീണ്ടും ചായം തേച്ചു മിനുക്കുക. ജീവിതമേ മറ്റാർക്കെങ്കിലും നിന്റെ മധുരം വിളമ്പുക. അനുഭവങ്ങളേ ഉള്ളിൽ...

കോമാളി thumbnail

വിരല്‍പ്പാടുകള്‍

�s

വിറവിരലുകളില്‍ നിന്നും മുത്തുകൾ വഴുതിപ്പോയാലും നിറകണ്ണുകളോടെ ഉമ്മ ദിഖറുകൾ വര്‍ദ്ധിപ്പി ക്കും. ഇല കൊഴിഞ്ഞ പോലെ നിഴൽ  അഴലിലാർന്ന...

വിരല്‍പ്പാടുകള്‍ thumbnail

നേട്ടക്കണക്ക്

�s

പാ ർട്ടി നേടിയ വോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം ചിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷം കരയും. വോട്ട് തേടിയ നോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയാൽ ...

നേട്ടക്കണക്ക് thumbnail
കവിത

നേട്ടക്കണക്ക് വായിക്കാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കല്ലിൽ പൂത്തത്

�s

നോ മ്പ് തുറന്നപ്പോഴൊന്നും വയർ നിറഞ്ഞില്ല. ഇത്തിരിപ്പോന്ന ഭക്ഷണത്തളികയിൽ വെട്ടുപോത്തും മുട്ടനാടും മുക്രയിട്ടില്ല. വറ ചട്ടിയിൽ നിന്...

കല്ലിൽ പൂത്തത് thumbnail
കവിത

കല്ലിൽ പൂത്തത് വായിക്കാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു നുണക്കഥ

�s

പി ണങ്ങാതെ പിരിയുന്ന നോവാണ് മരണം. പിരിയുമ്പോൾ വിരിയുന്ന ചിരിയാണ് ജനനം. ഇണങ്ങുമ്പോൾ പിണങ്ങുന്ന നുണയാണ് സ്നേഹം. പിരിയാത്ത പിണങ്...

ഒരു നുണക്കഥ thumbnail

കടലിന്റെ വഴിദൂരമുണ്ടെങ്കിലും കരളേ നിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും തിരകളായെന്നെ തഴുകാറുണ്ടെന്നും.. സ്റ്റാറ്റസിലവൾ കോറിയിട്ടു...

സ്മാർട്ട് ഇൻ്റലിജൻ്റ്സ് thumbnail
കവിത

സ്മാർട്ട് ഇൻ്റലിജൻ്റ്സ് വായിക്കാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: