ചില കവിതകള്‍
Loading...

My Blog List

സോഷ്യല്‍ സൈറ്റ്‌

BLOGS

test

Jaalakam
ചിത്രം ഗൂഗിളില്‍ നിന്നും

ടിമകളായ ശില്‍പ്പികളാണ്
ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് 
കയ്യും കാലും കൊത്തുന്നത്.

അന്ധരായ ആരാധകര്‍ 
അവര്‍ക്ക് 
കണ്ണും കാതും കൊടുത്തു.

സപ്തധാതുക്കളുള്ള ശരീരത്തില്‍
ദിവ്യപരിവേഷങ്ങളണിഞ്ഞപ്പോള്‍ 
ഓരോ ആള്‍ദൈവത്തിനും  
മായാവിലാസങ്ങളുണ്ടായി.  
   
രസാദിഗുണങ്ങള്‍ ക്ഷയിക്കുമ്പോള്‍  
ആള്‍ദൈവങ്ങളുടെ സിരകളും
എണ്ണവറ്റിയ കല്‍വിളക്കുകള്‍ പോലെ 
കരിന്തിരികളാല്‍ പുകഞ്ഞു.

അടിമകളുടെ വാര്‍ത്തുളിത്തെറ്റില്‍
ഉടഞ്ഞു പോയെക്കാമെന്ന ഭയത്തോടെ  
കൊത്തും മിനുക്കും സഹിച്ച് 
കല്ലായിത്തീരുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ !